kukka MUISTILUOTSI - asiantuntija - ja tukikeskus

verkostossa vuodesta 2007

Kainuun Muistiyhdistys ry on ollut mukana 
Muistiliitto ry:n valtakunnallisessa ohjelmassa.


Keskusten toiminnan tavoitteena on toimia alueellisena asiantuntija- ja tukikeskuksena
Vaikuttaa kuntien hoitoketjujen luomiseen ja toimivuuteen sekä tarjota laatupalvelua ja tehdä kehittämisehdotuksia


Kehittämällä uudenlaisia, kotona asumista tukevia palveluita yhdessä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa.

Edistämällä kuntien dementia- ja muistihoitajien ja dementiatiimien toimintaa.

Välittämällä tietoa ja järjestämällä koulutusta ammattihenkilöstölle hyvän muistihäiriö -/ ja dementiatyön perusteista.


Tarjota sairastuneille ja heidän omaishoitajilleen mahdollisuus osallistumiseen.
Järjestämällä tiedotusta ja neuvontaa sekä tukihenkilötoimintaa
tarjoamalla aktiivista toimintaa.
Järjestämällä vertaistoiminta
välittämällä käyttäjäpalautetta palveluiden kehittämiseen.

Verkottaa eri toimijoita. Kuntien lisäksi oppilaitokset, seurakuntayhteistyö, maakuntaliitot, TE- keskukset, lääninhallitukset ja yritykset.

Koordinoimalla yhteistoimintaa.
Toteuttamalla yhteisiä kokeiluja
edistämällä etenevien muistisairauksien tunnistamista, tutkimuksia ja hyvää hoitoa ja osallistumalla
tulokselliseen toimintaan.
Kainuussa asiantuntija – ja tukikeskushankkeen mukaisesta toteutuksesta vastaa Raha- automaatti-yhdistyksen rahoittama

MuistiLuotsi- asiantuntija ja tukikeskus Kainuu (Ak) Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus toimintaa.