KaVeRi – Vapaaehtoistoiminta


Koulutettuja KaVeReita on koko Kainuun alueella, mutta lisää kaivataan! KaVeRi (Kanssasi Vertaisena Rinnalla)on Kainuun Muistiyhdistyksen Muistiluotsi asiantuntija - ja tukikeskus Kainuun kehittämä ja käynnistämä vertaistoiminta, joka perustuu koordinoituun ja laadukkaaseen toimintamalliin.

 


Kaveri vapaaehtoistoiminta on monipuolista toimintaa

muistisairaiden ja heidän omaisten arkielämän tukena.


Kaveri vapaaehtoistoiminnan polku:


1. Koulutus

koostuu noin 18 koulutustunnista, jotka on jaettu viidelle

illalle (3h/ilta).

Koulutus sisältää tietoa Muistiyhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta ja

sen eri muodoista, muistisairauksista, muistisairaan kohtaamisesta,

perheen tukemisesta ja Muisti-KaVeRina jaksamisesta.

 

 

2. Toimintaan mukaan

 

- Muisti-KaVeRi

muisti-KaVeRina sitoudutaan pitempiaikaiseen kaverisuhteeseen

muistisairaan kanssa. Yhteistoiminnasta tehdään sopimus, jossa avoimen

keskustelun kautta selvitetään tarve ja se, miten yhdistys ja sen

vapaaehtoiset pystyvät tarpeeseen vastaamaan. Sopimuksessa sovitaan

mm. tapaamisten sisältö ja tapaamisiin varattava aika.

 

- Keikka -KaVeRi
tarpeesta tulevien pyyntöjen mukaan kaveriksi muistisairaalle yksittäiseen reissuun esim, apteekissa käyntikaveriksi tms.

 

- KaVeRina järjestötoiminnassa

järjestötyöstä kiinnostuneet kutsumme mielenkiintoisiin

tehtäviin mm yhdistyksemme järjestämiin tapahtumiin.


- KaVeRina vertaistoiminnassa

KaVeRi voi olla mukana esimerkiksi kerhoavustajan muistisairaille ja heidän omaisilleen suunnatuissa

kerhoissa tai toimia kerho-ohjaajana vapaaehtoisten vetämissä kerhoissa.

 

- Vertaislinja toiminta
Vertaislinjalla toimitaan puhelinpäivystäjinä sovitusti ja annetaan tukea ja ohjausta puhelimitse muistisairaille ja heidän omaisilleen. Muistiliitto vastaa vertaislinjalaisten kouluttamisesta, tuesta ja koordinoinnista.


Kainuun Muistiyhdistyksen tarjoama Tuki ja ohjaus vapaaehtoisille

Järjestämme koulutetuille KaVeReille joka toinen kuukausi vertaistuellisen työnohjauksen, jossa käymme läpi

ajankohtaisia asioita, pidämmerentouttavan/liikunnallisen tms. hetken ja KaVeRi saa kertoa mieltään painavia asioita

ja kohdatavertaisiaan. Tarjoamme myös uusinta tietoa ja lisäkoulutusta aivoterveyden ja muistisairauksien

saralla. Lisäksi järjestämme vapaaehtoisillemme noin kaksi kertaa vuodessa virkistystapahtumia.

 

3. KoKeVa KaVeRi toiminta

KaVaRi toiminnassa on mahdollisuus myös edetä Smile Pidempään aktiivisesti toiminnassa mukana olevien on

mahdollista kouluttautua KoKeVa KaVeReiksi, kokemusvalmentajiksi. KoKeVat toimivat uusien KaVeReiden tukena ja

KaVeRi -koulutuksissa kokemuksellisina asiantuntijoina ja tarjoavat kokemuksellista osaamistaan myös muiden

tahojen vapaaehtoisten tueksi.


 

Vapaaehtoistyö antaa niin tuettavalle kuin myös vapaaehtoistyötä tekevälle paljon. Se tuottaa tekijälleen mielihyvää antaen mahdollisuuden toteuttaa itseään. Vapaaehtoinen valitsee itselleen sopivan ajan, jonka käyttää vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoinen ei korvaa ammattilaisten tekemää työtä, vaan tukee sitä. Toiminnalla vapaaehtoinen antaa muistisairaalle tai hänen läheiselleen mahdollisuuden nauttia elämästä, olemalla hänelle KaVeRi ja kulkemalla edes hetken vertaisena rinnalla.

 

Katse tulevaisuuteen ....... nyt reippaasti ilolla mukaan

toimintaan, voit omalla aktiivisuudellasi vaikuttaa mm. alkavien koulutusten ajankohtaan sekä muuhunkin

tulevaan toimintaan.


 

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, niin ole rohkeasti yhteydessä,

Ilmoita kiinnostuksestasi kouluttautua KaVeRiksi tai tarpeestasi saada KaVeRi itsellesi tai läheisellesi!

Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia tukee ja ohjaa koko Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskus Kainuun henkilökunta sekä taustayhteisönä tukensa vapaaehtoisille antaa Kainuun Muistiyhdistys ry.

Lisätietoja toiminnasta ja ilmoittautumisia mukaan koulutuksiin voi lähettää Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen . Tai puh. 040 520 7642 Lea Torvinen