Yhdistys

Kainuun Muistiyhdistys ry

Yhdistys toimii Kainuun alueella.
Valtakunnallisen Muistiliitto ry:n jäsen, jonka toimintastrategiat ohjaavat toimintaamme paikallisesti.

Yhdistys on tarkoitettu muistisairauteen sairastuneille, omaisille, ystäville, ammattihenkilöstölle, vapaaehtoistoiminnasta tai muuten muistityöstä kiinnostuneille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on;

  • ennaltaehkäistä muistisairauksien / dementoitumisen lisääntymistä sekä työskennellä hyvän dementiahoidon; omais-, koti-, lyhytaikais- ja pitkäaikaishoidon sekä kuntoutuksen toteuttamisen puolesta.
  • työskennellä dementiaa aiheuttavien sairauksien ja vaikeiden muistihäiriöiden haittavaikutusten vähentämiseksi
  •  valvoa jäsenistönsä, dementiaoireista potevien henkilöiden ja heidän omaistensa yhteiskunnallisia etuja
  •  tarjoaa osallisuuden mahdollisuuksia järjestämällä vapaaehtois-, vertais- ja virkistystoimintaa
  • harjoittaa valistus-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa