Aivojumppa Brain Gym® Ristijärvi

Aivojumppa Brain Gym® -ryhmät Ristijärvi              

Aivojumppa Brain Gym® -ryhmä on tarkoitettu kotona asuville henkilöille, joilla on muistihäiriöitä tai lievän vaiheen muistisairaus (Alzheimerin tauti, Lewyn kappaletauti, verisuonirappeumasta aiheutuva, otsalohkorappeumasta johtuva muistisairaus) tai muu kognitiota heikentävä sairaus (esim. aivohalvaus, Parkinsonintauti).

Aivojumppaliikkeiden avulla harjoitellaan ja vahvistetaan mm. keskittymiskykyä, kuuntelemista ja näkemistä, sekä parannetaan aivojen ja kehon kokonaisvaltaista toimintaa ja annetaan virkistystä aivoille. Harjoitukset auttavat luomaan ja vahvistamaan hermoratayhteyksiä, jolloin aivojen ja kehon kokonaisvaltainen toiminta paranee. Kokoontumisissa keskustellaan myös muistiin ja toimintakykyisyyteen liittyvistä asioista.

Ristijärven ryhmät kokoontuvat osoitteessa Pyrylä, Verkkotie 11 Ristijärvi

11.8. klo 12-13:30
8.9. klo 12-13:30
3.11. klo 12-13:30
24.11. klo 12-13:30
15.12.
klo 12-13:30

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Vertaistoiminta Muistiasiantuntija
Tiina Heikkinen
p. 040 835 1660
tiina.heikkinen@kainuunmuistiyhdistys.net