Huolestuttaako muisti?

Ajattele aivojasi

Tiesitkö, että omilla elintavoillamme voimme pienentää sairastumisriskiä ja kasvattaa vastuskykyämme muistisairauksiin!

Aivot kehittyvät niitä käyttämällä ja aivoterveyttä edistävät sekä sosiaaliset suhteet että älylliset haasteet. Kaikkea ei tarvitse muistaa, mutta milloin on syytä varata aika muistitestiin? Mikä on riskisi sairastua muistisairauteen seuraavan 20 vuoden aikana?
Testaa riskisi, saat samalla tietoa aivoterveyteen vaikuttavista asioista.

Huolestuttaako itseäsi tai huomauttelevatko läheisesi muististasi? Muistikyselyn avulla saat tarkennusta muistiongelmaasi. Muistihäiriön syyn selvittely kannattaa aina. Jokaisessa Kainuun kunnassa on muistineuvolatoimintaa ja osaavia muistihoitajia.

Annamme tarkempaa tietoa, missä ja miten muistihäiriön syyn selvittely tapahtuu. Muistihäiriön taustalla voi olla ohimeneviä, hoidettavia, pysyviä tai eteneviä syitä, joita listattu alla:

Ohimenevät syyt:
verenkiertohäiriöt
epilepsia
lievä aivovamma
lääkkeet psyykkiset syyt (masennus, ahdistus, uupumus)

Hoidettavissa olevat syyt:
– seuraus yleissairaudesta

aineenvaihdunnan häiriö
– lääkkeiden sivuvaikutus
masennus

Pysyvät syyt:
aivovamma
– eri jälkitilat kuten aivoverenkiertohäiriö
– aivotulehdus

Etenevät syyt:
– etenevät muistisairaudet

– yleisimmät:
– Alzheimerin tauti
– verisuoniperäinen muistisairaus
Lewyn kappale-tauti
otsalohkorappeumien aiheuttama muistisairaus