Huolestuttaako muisti?

Ajattele aivojasi

Aivot kehittyvät niitä käyttämällä, ja aivoterveyttä edistävät sekä sosiaaliset suhteet että älylliset haasteet. Kaikkea ei tarvitse muistaa, mutta milloin on syytä varata aika muistitestiin? Tiesitkö, että omilla elintavoillamme voimme pienentää sairastumisriskiä ja kasvattaa vastuskykyämme muistisairauksiin.

Mikä on riskisi sairastua muistisairauteen seuraavan 20 vuoden aikana?
Testauta riskisi, saat samalla tietoa aivoterveyteen vaikuttavista asioista. Huolestuttaako itseäsi tai huomauttelevatko läheisesi muististasi? Muistikyselyn avulla saat tarkennusta muistiongelmaasi.
Muistihäiriön syyn selvittely kannattaa aina. Jokaisessa Kainuun kunnassa on muistineuvolatoimintaa ja osaavia muistihoitajia.

Annamme tarkempaa tietoa, missä ja miten muistihäiriön syyn selvittely tapahtuu. Muistihäiriön taustalla voi olla;

Ohimenevät syyt:
– verenkiertohäiriöt, epilepsia, lievä aivovamma, lääkkeet, psyykkiset syyt (masennus, ahdistus, uupumus)

Hoidettavissa olevat syyt
– seuraus yleissairaudesta

– aineenvaihdunnan häiriö
– lääkkeiden sivuvaikutus
– masennus

Pysyvät syyt
– aivovamma

– eri jälkitilat kuten aivoverenkiertohäiriö
– aivotulehdus

 Etenevät syyt

– etenevät muistisairaudet
– yleisimmät:
– Alzheimerin tauti
– verisuoniperäinen muistisairaus
– Lewyn kappale-tauti
– otsalohkorappeumista aiheutuva muistisairaus