Muistiluotsi

MUISTILUOTSI – asiantuntija – ja tukikeskus

verkostossa vuodesta 2007

Kainuun Muistiyhdistys ry on ollut mukana
Muistiliitto ry:n valtakunnallisessa ohjelmassa.

 • Keskusten toiminnan tavoitteena on toimia alueellisena asiantuntija- ja tukikeskuksena, vaikuttaa kuntien hoitoketjujen luomiseen ja toimivuuteen sekä tarjota laatupalvelua ja tehdä kehittämisehdotuksia.
 • Kehittämällä uudenlaisia, kotona asumista tukevia palveluita yhdessä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa.
 • Edistämällä kuntien dementia- ja muistihoitajien ja dementiatiimien toimintaa.
 • Välittämällä tietoa ja järjestämällä koulutusta ammattihenkilöstölle hyvän muistihäiriö -/ ja dementiatyön perusteista.
 • Tarjota sairastuneille ja heidän omaishoitajilleen mahdollisuus osallistumiseen.
 • Järjestämällä tiedotusta ja neuvontaa sekä tukihenkilötoimintaa tarjoamalla aktiivista toimintaa.
 • Järjestämällä vertaistoimintaa
 • Välittämällä käyttäjäpalautetta palveluiden kehittämiseen.
 • Verkottaa eri toimijoita. Kuntien lisäksi oppilaitokset, seurakuntayhteistyö, maakuntaliitot, TE- keskukset, lääninhallitukset ja yritykset.
 • Koordinoimalla yhteistoimintaa.
 • Toteuttamalla yhteisiä kokeiluja edistämällä etenevien muistisairauksien tunnistamista, tutkimuksia ja hyvää hoitoa ja osallistumalla tulokselliseen toimintaan.

Kainuussa asiantuntija – ja tukikeskushankkeen mukaisesta toteutuksesta vastaa Raha- automaatti-yhdistyksen rahoittama MuistiLuotsi- asiantuntija ja tukikeskus Kainuu (Ak)Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus toimintaa.