Aivojumppa Ristijärvi

Pyrylä, Verkkotie 11, 88400 Ristijärvi Verkkotie 11, Ristijärvi

Aivojumppa Brain Gym® -ryhmä on tarkoitettu kotona asuville henkilöille, joilla on muistihäiriöitä tai lievän vaiheen muistisairaus (Alzheimerin tauti, Lewyn kappaletauti, verisuonirappeumasta aiheutuva, otsalohkorappeumasta johtuva muistisairaus) tai muu kognitiota heikentävä sairaus […]

Vapaa pääsy

Klubi-tapaaminen Ristijärvi

Monitoimikeskus Virtaala Koulutie 4, Ristijärvi

Tapaamiset ovat tarkoitettu henkilöille, joilla on todettu työikäisenä muistisairaus tai on jokin muu muistin toimintaan vaikuttava sairaus. Ryhmän ohjauksesta vastaavat muistiasiantuntija Elli Heikkilä-Anttonen ja KaVeRitoimija Raija Sievänen

Vapaa pääsy