Työikäistoiminta

Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskus Kainuu tarjoaa työikäisenä (alle 70 v) muistisairauteen sairastuneille sekä heidän läheisilleen;

Tietoa, ohjausta, neuvontaa etuisuuksiin ja tulevaisuuteen varautumisen keinoihin liittyen.

Tietoa ja tukea muistisairauksiin ja niihin liittyvien muutoksien vaikutuksesta arjessa selviytymiseen.

Toimintaa vertaistuellisia, virkistyksellisiä ja toimintakykyä ylläpitävää / tukevaa, osallisuutta mahdollistavia ryhmätoimintoja.

  • Musiikkiklubi (Kajaani): Työikäisenä todettu alkava- tai lievän vaiheen muistisairaus. Ryhmän tavoitteena on mm. käsitellä tunteita musiikin menetelmin, löytää uusia vuorovaikutusmalleja ja vahvistaa itsetuntoa uusien kokemusten kautta. Sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten kanssa vastaamaan yksilöllisiä tarpeita. Keinoina mm. laulupiirtämistä, karaoke, lempimusiikki eri aikakautena. Max 10 hlöä 1,5 h/kerta, joka toinen viikko.
  • TyöMuSat-vertaistapaamiset: Työikäisenä muistisairauteen sairastuneille ja heidän puolisoillensa. Noin 5 krt vuodessa 4 h kerrallaan, jossa erilliset ryhmät. Tapaamisten tavoitteena on tukea muistisairauteen sairastuneita ja heidän puolisojansa käymään läpi sairauden aiheuttamia tunteita. Saada vertaistukea ja tukea heidän verkostoitumistansa tapaamisten välillä
  • Virtuaaliklubi: Virtuaalivalmennus on suunnattu kauempana kuntakeskuksesta asuville, joilla ei ole mahdollisuutta päästä esimerkiksi klubitoimintaan, tai joilla sairauden vuoksi menetetty ajo-oikeus. Laitteet (tietokonetabletit) tulevat muistiyhdistykseltä ja työntekijä opastaa niiden käytössä. Osallistujia tuetaan laitteen aktiiviseen käyttöön sekä keskinäiseen yhteydenpitoon. Tunti (1 h) kerrallaan.
  • Neurotreeni-ryhmätoiminta: Neurotreeni-ryhmä on suunnattu henkilöille, joilla on neurologinen sairaus, jonka muistiongelmat tai muu kognitiiviset oireet vaikuttavat arjessa selviytymiseen. Ryhmän osallistujille tarjotaan tietoa, ohjausta ja neuvontaa muistiin ja kognitiivisiin oireisiin liittyvistä asioista. Osallistujien kanssa keskustellaan muistiin liittyvistä asioista, tulevaisuuteen varautumisen keinoista sekä kodin turvallisuuteen liittyvistä aiheista. Ryhmässä keskustellaan myös osallistujien toiveista lähteviä aiheita. Tapaamisissa on myös toiminnallinen osio, jossa on aivojumppaa, aivoja aktivoivia harjoitteita, musiikkia ja vinkkejä kotiharjoitteluun.

Neuropsykiatrinen valmennus osana kuntoutumisen tukemista työikäisenä (alle 70 v) muistisairauteen sairastuneille / perheille

Valmennus on tarkoitettu työikäisinä varhaisen vaiheen muistisairauteen sairastuneille ja heidän läheisille

Lisätietoa työikäistoiminnasta; Elli Heikkilä-Anttonen p. 044 748 0663