Työikäisen muistisairaan neuropsykiatrinen valmennusmalli

Minkä nimisestä palvelukokonaisuudesta on kyse?

Työikäisen muistisairaan neuropsykiatrinen valmennusmalli

Mikä on ydinpalvelu?

Valmennus työikäisille muistisairaille.

Mikä on oheispalvelu?

Ensitieto, -ohjaus ja -neuvonta työikäisten muistisairauksien erityispiirteistä, palveluista, etuuksista jne. Sairastuneiden läheisten tuki.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Valmennus on tarkoitettu työikäisinä varhaisen vaiheen muistisairauteen sairastuneille ja heidän läheisille.

Mitä palvelu sisältää?

Valmennus on asiakkaiden tavoitteista lähtevää suunnitelmallista ja käytännön läheistä ohjausta, mikä perustuu asiakkaan voimavaroihin ja vahvuuksiin. Palvelu toteutetaan arjen ympäristössä kuten asiakkaan kotona, jossa tehdään ensin alkukartoitus ja sen jälkeen toteutetaan säännölliset tapaamiset 20 kertaa (2x 45min/kerta) 6kk-2 vuoden aikana.

Mitä palvelun avulla halutaan saada aikaan?

Lisätä muistisairaan elämänlaatua ja mahdollistaa mahdollisimman pitkään kotona asuminen ja arjen sujuminen.

Millaisia hyötyjä tavoitellaan?

Valmennuksen avulla muistisairaan arjen- ja elämänhallinnan sujuvuus, uusien asioiden oppiminen, omien vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen ja niiden hyödyntäminen eri elämänalueilla lisääntyy sekä positiivisen itsetunto ja minäkuva vahvistuu.

Miten palvelun onnistuminen arvioidaan (asiakaspalaute ym.)?

Muistisairailta ja heidän läheisiltään kerätään säännöllisesti palautetta, jota hyödynnetään toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Miten palvelu tuotetaan?

Kumppanuusavustus, Toiminta avustuksilla vodaan tukea järjestön toimintaa, joka edistää osallistujien terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta

Lisätietoja työikäisen muistisairaan neuropsykiatrisesta valmennusmallista;

Muistiasiantuntija, Elli Heikkilä-Anttonen p. 044 748 0663