Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoisen puheenvuoro Kainuun Sanomissa 21.7.2021

Vapaaehtoisen puheenvuoro Kainuun Sanomissa 17.6.2021

Lämmin kiitos kaikille Muistievästä KaVeRi-reppuun -koulutukseen osallistuneille! 


Muisti-KaVeRi-logo-rgb

KaVeRi – Vapaaehtoistoiminta

Koulutettuja KaVeReita on koko Kainuun alueella, mutta lisää kaivataan! KaVeRi (Kanssasi Vertaisena Rinnalla) on Kainuun Muistiyhdistyksen Muistiluotsi asiantuntija – ja tukikeskus Kainuun kehittämä ja käynnistämä vertaistoiminta, joka perustuu koordinoituun ja laadukkaaseen toimintamalliin.

KaVeRi-vapaaehtoistoiminta on monipuolista toiminta muistisairaiden ja heidän omaisten arkielämän tukena.

KaVeRi-vapaaehtoistoiminnan polku:

Koulutus
Koostuu noin 18 koulutustunnista, jotka on jaettu viidelle
illalle (3h/ilta). Koulutus sisältää tietoa Muistiyhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta ja sen eri muodoista, muistisairauksista, muistisairaan kohtaamisesta, perheen tukemisesta ja Muisti-KaVeRina jaksamisesta.

Toimintaan mukaan
Muisti-KaVeRina sitoudutaan pitempiaikaiseen kaverisuhteeseen
muistisairaan kanssa. Yhteistoiminnasta tehdään sopimus, jossa avoimen keskustelun kautta selvitetään tarve ja se, miten yhdistys ja sen vapaaehtoiset pystyvät tarpeeseen vastaamaan. Sopimuksessa sovitaan mm. tapaamisten sisältö ja tapaamisiin varattava aika.

Keikka -KaVeRina tarpeesta tulevien pyyntöjen mukaan kaveriksi muistisairaalle yksittäiseen reissuun esim, apteekissa käyntikaveriksi tms.


KaVeRina järjestötoiminnassa – työstä
 kiinnostuneet kutsumme mielenkiintoisiin tehtäviin mm. yhdistyksemme järjestämiin tapahtumiin.

KaVeRina vertaistoiminnassa  voi olla mukana esimerkiksi kerhoavustajan muistisairaille ja heidän omaisilleen suunnatuissa kerhoissa tai toimia kerho-ohjaajana vapaaehtoisten vetämissä kerhoissa.

Vertaislinja toiminta – Vertaislinjalla toimitaan puhelinpäivystäjinä sovitusti ja annetaan tukea ja ohjausta puhelimitse muistisairaille ja heidän omaisilleen. Muistiliitto vastaa vertaislinjalaisten kouluttamisesta, tuesta ja koordinoinnista.
toivo
Vuoden  2016 aivoterveyslähettiläs Taimi Piippo ja Vuoden Muisti-KaVeRi Toivo Takalo-Eskola.

Yhdistyksen tarjoama tuki ja ohjaus vapaaehtoisille

Järjestämme koulutetuille KaVeReille joka toinen kuukausi vertaistuellisen työnohjauksen, jossa käymme läpi ajankohtaisia asioita, pidämme rentouttavan/liikunnallisen tms. hetken ja KaVeRi saa kertoa mieltään painavia asioita ja kohdata vertaisiaan. Tarjoamme myös uusinta tietoa ja lisäkoulutusta aivoterveyden ja muistisairauksien saralla. Lisäksi järjestämme vapaaehtoisillemme noin kaksi kertaa vuodessa virkistystapahtumia.

KoKeVa KaVeRi-toiminta – KaVeRi-toiminnassa on mahdollisuus myös edetä. Pidempään aktiivisesti toiminnassa mukana olevien on mahdollista kouluttautua KoKeVa KaVeReiksi, kokemusvalmentajiksi. KoKeVat toimivat uusien KaVeReiden tukena ja KaVeRi -koulutuksissa kokemuksellisina asiantuntijoina ja tarjoavat kokemuksellista osaamistaan myös muiden tahojen vapaaehtoisten tueksi.

Vapaaehtoistyö antaa niin tuettavalle kuin myös vapaaehtoistyötä tekevälle paljon. Se tuottaa tekijälleen mielihyvää antaen mahdollisuuden toteuttaa itseään. Vapaaehtoinen valitsee itselleen sopivan ajan, jonka käyttää vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoinen ei korvaa ammattilaisten tekemää työtä, vaan tukee sitä. Toiminnalla vapaaehtoinen antaa muistisairaalle tai hänen läheiselleen mahdollisuuden nauttia elämästä, olemalla hänelle KaVeRi ja kulkemalla edes hetken vertaisena rinnalla.

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, niin ole rohkeasti yhteydessä,

Ilmoita kiinnostuksestasi kouluttautua KaVeRiksi tai tarpeestasi saada KaVeRi itsellesi tai läheisellesi!

Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia tukee ja ohjaa koko Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskus Kainuun henkilökunta sekä taustayhteisönä tukensa vapaaehtoisille antaa Kainuun Muistiyhdistys ry.

Lisätiedot toiminnasta ja ilmoittautumiset mukaan koulutuksiin:
puh. 040 189 6831